Analog costing

Định nghĩa Analog costing là gì?

Analog costingDự toán kinh phí tương tự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analog costing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tính toán chi phí của một mục trên cơ sở chi phí của một (tương tự) tương tự mục và sử dụng các yếu tố điều chỉnh vào tài khoản cho sự khác biệt giữa hai sản phẩm. Còn được gọi là chi phí dự toán bằng analog.

Definition - What does Analog costing mean

Computing cost of an item on the basis of the cost of a similar (analogous) item and using adjustment factors to account for differences between the two items. Also called analog cost estimating.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *