Analogy

Định nghĩa Analogy là gì?

AnalogySự giống nhau. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analogy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

So sánh thu hút sự chú ý đến sự giống nhau của hai hoặc về cơ bản nhiều thứ khác nhau.

Definition - What does Analogy mean

Comparison that draws attention to the similarity of two or more basically different things.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *