Bell curve

Định nghĩa Bell curve là gì?

Bell curveĐường cong hình chuông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bell curve - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đường cong hình chuông đối xứng hình truy bởi phân phối chuẩn.

Definition - What does Bell curve mean

Symmetrical bell shaped curve traced by normal distribution.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *