Atrium

Định nghĩa Atrium là gì?

AtriumNhĩ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Atrium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. không gian mở lớn trong một tòa nhà (chẳng hạn như một khách sạn), thường có một đài phun nước hoặc hồ bơi và một mái nhà kính (skylight).

Definition - What does Atrium mean

1. Large open space in a building (such as a hotel), usually having a fountain or pool and a glass roof (skylight).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *