Analytical study

Định nghĩa Analytical study là gì?

Analytical studyNghiên cứu phân tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analytical study - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh giá thống kê của một nhân quả (nhân quả) liên kết giả thuyết, chẳng hạn như trong một nghiên cứu.

Definition - What does Analytical study mean

Statistical evaluation of a hypothesized cause-effect (causal) linkage, such as in a cohort study.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *