Attempt

Định nghĩa Attempt là gì?

AttemptCố gắng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attempt - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiệu suất công khai của một hành động có thể được coi là hơn một sự chuẩn bị để thực hiện một tội phạm. Thông thường, một nỗ lực là một tội ác nhưng một sự chuẩn bị không phải là.

Definition - What does Attempt mean

Overt performance of an act that may be regarded as more than a preparation to commit a crime. Commonly, an attempt is a crime but a preparation is not.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *