Ancillary benefit

Định nghĩa Ancillary benefit là gì?

Ancillary benefitLợi ích phụ trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ancillary benefit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi ích thứ cấp hoặc bổ sung đi kèm với một lợi ích đắc địa, và tích lũy từ việc thực hiện tương tự từ đó dồn tích lợi ích thủ.

Definition - What does Ancillary benefit mean

Secondary or supplementary benefit that accompanies a prime benefit, and accrues from the same performance from which the prime benefit accrues.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *