Appraisal procedure

Định nghĩa Appraisal procedure là gì?

Appraisal procedureThủ tục thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal procedure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuỗi các bước quy định tại một cách tiếp cận đánh giá để đưa ra ước tính giá trị. Còn được gọi là thủ tục định giá.

Definition - What does Appraisal procedure mean

Sequence of steps prescribed in an appraisal approach to arrive at an estimate of value. Also called valuation procedure.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *