Appraisal right

Định nghĩa Appraisal right là gì?

Appraisal rightThẩm định đúng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal right - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một cuộc mua lại hoặc sáp nhập, quyền của chủ sở hữu cổ phiếu bất đồng để yêu cầu mua cổ phần của mình tại giá thị trường của họ được xác định bởi một bên độc lập. Quy định này ngăn cản bán của công ty ở mức dưới giá trị thật sự của nó.

Definition - What does Appraisal right mean

In an acquisition or merger, the right of a dissenting stock holder to require the purchase of his or her shares at their fair market value as determined by an independent party. This provision prevents the firm's sale at less than its true worth.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *