Appraiser

Định nghĩa Appraiser là gì?

AppraiserNgười định giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraiser - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân có xác nhận người có đủ điều kiện bằng cách giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm để ước tính giá trị tài sản thực tế và cá nhân.

Definition - What does Appraiser mean

A certified individual who is qualified by education, training, and experience to estimate the value of real and personal property.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *