Approved code of practice

Định nghĩa Approved code of practice là gì?

Approved code of practiceĐang chấp thuận thực hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approved code of practice - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn công bố bởi cơ quan quản lý, giải thích làm thế nào để thực hiện theo một quy định cụ thể.

Definition - What does Approved code of practice mean

Guidelines published by regulatory agencies, explaining how to comply with a specific legislation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *