Appurtenant structure

Định nghĩa Appurtenant structure là gì?

Appurtenant structureCấu trúc riêng biệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appurtenant structure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cấu trúc thứ cấp trên cơ sở được bảo hiểm.

Definition - What does Appurtenant structure mean

A secondary structure on the insured premises.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *