Arbitrageur

Định nghĩa Arbitrageur là gì?

Arbitrageur-người mua. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arbitrageur - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một người thực hành arbitrage.

Definition - What does Arbitrageur mean

One who practices arbitrage.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *