Arbitrary

Định nghĩa Arbitrary là gì?

ArbitraryBất kỳ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arbitrary - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Căn cứ vào ý cá nhân, không phải trên một tiêu chí khách quan.

Definition - What does Arbitrary mean

1. Based on individual discretion, not on an objective criteria.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *