Arc furnace

Định nghĩa Arc furnace là gì?

Arc furnaceLò hồ quang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arc furnace - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lò thép, trong đó nhiệt được tạo ra bằng cách thông qua dòng điện hoặc giữa một điện cực và kim loại phế liệu (sử dụng thay cho quặng), hoặc giữa hai điện cực.

Definition - What does Arc furnace mean

Steel furnace in which heat is generated by passing electric current either between an electrode and the scrap metal (used instead of ore), or between two electrodes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *