Asian funds

Định nghĩa Asian funds là gì?

Asian fundsQuỹ châu Á. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asian funds - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quỹ tương hỗ đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán của các công ty nằm ở các nước tăng trưởng kinh tế cao ở châu Á và Thái Bình Dương Basin.

Definition - What does Asian funds mean

Mutual fund that invests primarily in the securities of firms situated in high economic growth countries in Asia and Pacific Basin.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *