Assessment ratio

Định nghĩa Assessment ratio là gì?

Assessment ratioTỷ lệ đánh giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assessment ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mối quan hệ của giá trị được đánh giá của một tài sản với giá trị thị trường của nó. Được sử dụng trong việc đánh giá thuế đối với tài sản.

Definition - What does Assessment ratio mean

Relationship of assessed value of a property to its market value. Used in assessing tax on properties.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *