Asset acquisition strategy

Định nghĩa Asset acquisition strategy là gì?

Asset acquisition strategyChiến lược mua lại tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset acquisition strategy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế hoạch thâu tóm trong đó mua mua công ty ra khỏi tài sản của công ty mục tiêu thay vì mua cổ phần / cổ phiếu.

Definition - What does Asset acquisition strategy mean

Takeover scheme in which the acquiring firm buys out the target firm's assets instead of buying its shares/stock.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *