Assignment of rents

Định nghĩa Assignment of rents là gì?

Assignment of rentsGiao tiền thuê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment of rents - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cho vay thỏa thuận theo đó (trong trường hợp của một mặc định) giá thuê và thu nhập khác từ tài sản thế chấp được nhận trực tiếp bởi người cho vay.

Definition - What does Assignment of rents mean

Loan agreement under which (in case of a default) the rents and other income from the mortgaged property is received directly by the lender.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *