Assignment under documentary credit

Định nghĩa Assignment under documentary credit là gì?

Assignment under documentary creditPhân công dưới tín dụng chứng từ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment under documentary credit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp theo đó người thụ hưởng thư tín dụng (L / C) giao tiền của mình cho một bên thứ ba. Việc chuyển nhượng này thường không đòi hỏi sự chấp thuận của bất kỳ bên nào khác, và khác với việc chuyển nhượng L / C đòi hỏi sự chấp thuận của bên tài khoản.

Definition - What does Assignment under documentary credit mean

Arrangement under which the beneficiary of a letter of credit (L/C) assigns its proceeds to a third party. Such assignment normally does not require the approval of any other party, and differs from the transfer of the L/C which requires the approval of the account party.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *