Assignor

Định nghĩa Assignor là gì?

AssignorChuyển nhượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignor - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bên đó chuyển một tài sản hoặc phải (với các nghĩa vụ của mình gắn liền và quyền) khác (bên nhận chuyển nhượng) theo một chuyển nhượng.

Definition - What does Assignor mean

Party that transfers a property or right (with their associated obligations and rights) to another (the assignee) under an assignment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *