Assistant

Định nghĩa Assistant là gì?

AssistantPhụ tá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assistant - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhân viên giúp một người quản lý hoặc nhân viên khác của cấp bậc cao hơn với việc hoàn thành các hoạt động.

Definition - What does Assistant mean

An employee who helps a manager or other employee of higher rank with the completion of activities.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *