Associate

Định nghĩa Associate là gì?

AssociateKết hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Associate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Một người được kết nối với những người khác trong một doanh nghiệp; đồng nghiệp. "Jim và Mary là cộng sự của tôi tại công ty."

Definition - What does Associate mean

1. A person who is connected with others in a business; co-worker. "Jim and Mary are my associates at the company."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *