Assume

Định nghĩa Assume là gì?

AssumeGiả định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assume - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. để giả định, để tin một cái gì đó đến mức khó tin

Definition - What does Assume mean

1. to suppose, to believe something to be true

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *