Assumed interest rate

Định nghĩa Assumed interest rate là gì?

Assumed interest rateLãi suất giả định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumed interest rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lợi nhuận trên một niên kim biến ngay lập tức mà được tính khi công ty bảo hiểm xác định chi trả thu nhập ban đầu.

Definition - What does Assumed interest rate mean

A return on an immediate variable annuity that is calculated when the insurer determines the initial income payment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *