Asynchronous training

Định nghĩa Asynchronous training là gì?

Asynchronous trainingĐào tạo không đồng bộ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asynchronous training - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong đó các học viên và giảng viên tương tác chỉ không liên tục, chẳng hạn như trong khoảng cách hoặc học tập trực tuyến.

Definition - What does Asynchronous training mean

In which the trainee and the trainer interact only intermittently, such as in distance or online learning.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *