At best

Định nghĩa At best là gì?

At bestTốt nhất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At best - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn dành cho một đại lý hoặc môi giới để mua hoặc bán một món hàng ngay lập tức với mức giá có thể đạt được tốt nhất, không có vấn đề gì là xu hướng của thị trường.

Definition - What does At best mean

Instructions to an agent or broker to buy or sell an item immediately at the best obtainable price, no matter what is the market trend.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *