ATM skimming

Định nghĩa ATM skimming là gì?

ATM skimmingATM skimming. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ATM skimming - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại gian lận xảy ra khi máy ATM đang bị tổn hại bởi một thiết bị lướt, một đầu đọc thẻ có thể được ngụy trang trông giống như một bộ phận của máy. Đầu đọc thẻ tiết kiệm cho người sử dụng số thẻ và pin mã, sau đó được nhân rộng thành một bản sao giả vì tội trộm cắp.

Definition - What does ATM skimming mean

A type of fraud which occurs when an ATM is compromised by a skimming device, a card reader which can be disguised to look like a part of the machine. The card reader saves the users' card number and pin code, which is then replicated into a counterfeit copy for theft.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *