Atmospheric pressure

Định nghĩa Atmospheric pressure là gì?

Atmospheric pressureÁp suất không khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Atmospheric pressure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tương đương với 14,70 pound mỗi inch vuông (PSI), 101.330 pascal (Newtons mỗi mét vuông), 29,92 inch (760 mm) của thủy ngân, 1013,25 milibar (mb), và 1,03 bầu không khí kỹ thuật. Còn được gọi là áp suất không khí.

Definition - What does Atmospheric pressure mean

Equals 14.70 pounds per square inch (PSI), 101330 pascals (newtons per square meter), 29.92 inches (760 millimeters) of mercury, 1013.25 millibars (mb), and 1.03 technical atmosphere. Also called barometric pressure.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *