Atmospherics

Định nghĩa Atmospherics là gì?

AtmosphericsBầu không khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Atmospherics - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bán lẻ-store yếu tố như thiết kế hiển thị và đồ đạc, sàn gỗ, mùi, độ âm thanh, lưu trữ ánh sáng và nhiệt độ, phủ tường, và các yếu tố khác của môi trường lưu trữ, mà có thể được nghiên cứu và kiểm soát bởi một nhà bán lẻ để gây ảnh hưởng tâm trạng mua của người tiêu dùng.

Definition - What does Atmospherics mean

Retail-store factors such as display design and fixtures, flooring, smell, sound level, store lighting and temperature, wall coverings, and other elements of store's ambience, which can be studied and controlled by a retailer to influence the consumer's buying mood.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *