Attaché

Định nghĩa Attaché là gì?

AttachéTùy viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attaché - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Một loại cụ thể của chiếc cặp đặc trưng cho là tương đối nhỏ và hình chữ nhật.

Definition - What does Attaché mean

1. A specific type of briefcase characterized for being relatively small and rectangular.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *