Bells and whistles

Định nghĩa Bells and whistles là gì?

Bells and whistlesNhững chiếc chuông và những chiếc còi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bells and whistles - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần lớn không mong muốn, hoặc không có cơ sở, các tính năng bổ sung hoặc thay thế cho một sản phẩm để làm cho nó trông đẹp hơn '' đối với sản phẩm cạnh tranh. Trong ngành công nghiệp phần mềm, chuông và còi thường được thêm vào để buộc một phiên bản mới (nhưng hầu như không khác nhau hoặc cải tiến) trên khách hàng bị giam cầm (đã đầu tư khoản tiền đáng kể và thời gian trong việc mua và học tập các phiên bản trước).

Definition - What does Bells and whistles mean

Largely unwanted, or unwarranted, features added or supplanted to a product to make it 'look better' against competing products. In software industry, bells and whistles are often added to force a new (but barely different or improved) version on the captive customers (who have invested considerable amount of money and time in acquiring and learning previous versions).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *