Bellwether stock

Định nghĩa Bellwether stock là gì?

Bellwether stockChứng khoán bellwether. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bellwether stock - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

An ninh có giá phong trào đang có, hoặc coi được, một chỉ báo về sự chuyển động của thị trường nói chung.

Definition - What does Bellwether stock mean

Security whose price movements are, or regarded to be, an indicator of the movements of the market as a whole.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *