Below market interest rate

Định nghĩa Below market interest rate là gì?

Below market interest rateDưới đây lãi suất thị trường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Below market interest rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ thấp hơn lãi suất cho vay ngân hàng thương mại hiện nay. giá như được cung cấp thường chỉ đến phân khúc thu nhập thấp hoặc trung bình của xã hội (để khuyến khích phát triển kinh tế của họ).

Definition - What does Below market interest rate mean

Rate below the current commercial bank lending rate. Such rates are offered normally only to low or moderate income segments of the society (to encourage their economic development).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *