Cost of goods purchased

Định nghĩa Cost of goods purchased là gì?

Cost of goods purchasedChi phí của hàng hoá mua vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of goods purchased - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá của sản phẩm hay dịch vụ mà có sẵn để mua bởi các nhà cung cấp hoặc người tiêu dùng.

Definition - What does Cost of goods purchased mean

The price of products or services that are available for purchase by suppliers or consumers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *