Cost underrun

Định nghĩa Cost underrun là gì?

Cost underrunUnderrun chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost underrun - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền mà chi phí thực tế nằm dưới, ước tính, ban đầu, hoặc chi phí mục tiêu ngân sách.

Definition - What does Cost underrun mean

Amount by which the actual cost is below the budgeted, estimated, original, or target cost.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *