Curbs

Định nghĩa Curbs là gì?

CurbsKiềm chế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Curbs - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn chế kinh doanh tạm thời áp đặt bởi một cuộc trao đổi để thậm chí ra biến động giá mạnh mẽ của thị trường biến động. Lề đường thường được kích hoạt bởi sự sụt giảm lớn trong thị trường rộng lớn hơn và có thể bao gồm ngừng hoàn toàn trong giao dịch. Trong một số trường hợp, những hạn chế có thể cấm giao dịch chương trình hoặc hạn chế các giao dịch có thể chấp nhận đối với những đặt chỉ trên một tín hiệu tích cực. Xem Circuit Breaker; Kinh doanh Halt.

Definition - What does Curbs mean

Temporary trading restrictions imposed by an exchange to even out dramatic price swings of a volatile market. Curbs are typically triggered by a large drop in the broader market and may include a complete halt in trading. In some situations, the restrictions may prohibit program trading or limit acceptable trades to those placed only on an uptick. See Circuit Breaker; Trading Halt.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *