Currency adjustment factor (CAF)

Định nghĩa Currency adjustment factor (CAF) là gì?

Currency adjustment factor (CAF)Yếu tố điều chỉnh tiền tệ (CAF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Currency adjustment factor (CAF) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều chỉnh áp dụng để bù lỗ hoặc lợi nhuận phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái.

Definition - What does Currency adjustment factor (CAF) mean

Adjustment applied to offset losses or gains resulting from fluctuations in currency exchange rates.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *