Currency note

Định nghĩa Currency note là gì?

Currency noteNote tệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Currency note - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho tờ tiền.

Definition - What does Currency note mean

Alternative term for bank note.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *