Directly engaged

Định nghĩa Directly engaged là gì?

Directly engagedTrực tiếp tham gia. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directly engaged - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhân viên của và lao động hợp đồng (nếu có) liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, công việc, hoặc công việc.

Definition - What does Directly engaged mean

Own employees and the contracted employees (if any) involved in the performance of a contract, job, or task.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *