Director of insurance

Định nghĩa Director of insurance là gì?

Director of insuranceGiám đốc bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Director of insurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ sử dụng cho các nhà lãnh đạo của bộ phận bảo hiểm ở một số bang.

Definition - What does Director of insurance mean

A term used for the leader of the department of insurance in some states.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *