Food web

Định nghĩa Food web là gì?

Food webMạng lưới thức ăn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Food web - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng lưới các chuỗi thức ăn hoặc các mối quan hệ nuôi dưỡng nhờ đó năng lượng và chất dinh dưỡng được truyền từ một loài sinh vật khác sống.

Definition - What does Food web mean

A network of food chains or feeding relationships by which energy and nutrients are passed on from one species of living organisms to another.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *