Four color process

Định nghĩa Four color process là gì?

Four color processQuá trình màu Bốn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Four color process - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật để in với đầy đủ màu sắc. Bốn màu trừ (màu lục lam, đỏ tươi, vàng, và cùng đen gọi là CMYK) sinh sản tất cả các màu của quang phổ khi trộn theo tỷ lệ thích hợp. Còn được gọi là in đầy đủ màu sắc.

Definition - What does Four color process mean

Technique for printing with full color. The four subtractive colors (cyan, magenta, yellow, and black together called CMYK) reproduce all colors of the spectrum when mixed in proper proportion. Also called full color printing.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *