Fool’s gold

Định nghĩa Fool's gold là gì?

Fool's goldVàng ngốc của. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fool's gold - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp khoáng sản đề cập đến một không có giá trị vàng màu khoáng. Còn được gọi là sắt pyrit.

Definition - What does Fool's gold mean

A term used in the minerals industry referring to a valueless gold-colored mineral. Also called Iron Pyrite.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *