Foot in the door

Định nghĩa Foot in the door là gì?

Foot in the doorChân vào cửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foot in the door - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp nhận được một cá nhân để đồng ý với một cái gì đó bằng cách đầu tiên yêu cầu họ cho một yêu cầu nhỏ hơn. Chân trong chiến thuật cửa thường được sử dụng bởi những người bán hàng. Thống kê cho thấy những người đồng ý với yêu cầu nhỏ hơn gấp hai lần để sau đó đồng ý với yêu cầu lớn hơn.

Definition - What does Foot in the door mean

Method of getting an individual to agree to something by first asking them for a smaller request. The foot in the door tactic is often used by salespeople. Statistics show people who agree to the smaller request are twice as likely to then agree to the larger request.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *