Foot

Định nghĩa Foot là gì?

FootChân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foot - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để tổng số dư trong mỗi cột trên bảng tính.

Definition - What does Foot mean

To total the balances in each column on a worksheet.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *