Forbes

Định nghĩa Forbes là gì?

ForbesForbes. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Forbes - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty thành lập vào năm 1917 bởi trước công nguyên Forbes rằng nhiều ấn phẩm trực tuyến và in ấn. Công ty này cũng phục vụ tại công ty mẹ để số công ty con mà xuất bản nội dung trực tuyến có xu hướng tập trung vào kinh doanh và tin tức liên quan đầu tư hoặc tư vấn. Công ty này là phổ biến cho các ấn phẩm định kỳ bao gồm một loạt các chủ đề như các doanh nhân giàu có nhất, cá nhân có ảnh hưởng nhất, và các công ty tốt nhất để làm việc cho.

Definition - What does Forbes mean

Company founded in 1917 by B.C. Forbes that produces numerous online and print publications. The company also serves at the parent company to several subsidiaries that publish online content that tend to focus on business and investment related news or advice. The company is popular for its periodic publications consisting of a variety of topics such as the richest businessmen, most influential individuals, and best companies to work for.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *