Force

Định nghĩa Force là gì?

ForceLực lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Force - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Luật: Năng lượng, áp suất, hoặc bạo lực, thường có tính chất trái pháp luật, nhằm chống lại một người hay một điều cần thiệt hại, tổn hại hoặc loại bỏ nó.

Definition - What does Force mean

1. Law: Power, pressure, or violence, generally of an unlawful nature, directed against a person or thing to damage, harm, or remove it.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *