Foundation exclusion clause

Định nghĩa Foundation exclusion clause là gì?

Foundation exclusion clauseKhoản loại trừ nền tảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foundation exclusion clause - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều khoản được tìm thấy trong bảo hiểm cháy nổ, trong đó nêu rằng giá trị của nền tảng của một bất động sản sẽ không được tính trong tổng giá trị tài sản sau khi thua lỗ.

Definition - What does Foundation exclusion clause mean

A clause found in fire insurance, stating that the value of a property's foundation will not be calculated in the total property value after a loss.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *