Foundation

Định nghĩa Foundation là gì?

FoundationNền tảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foundation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Tổ chức thành lập từ quỹ quyên góp, với mục đích quyên góp quỹ (tài trợ) cho người khác.

Definition - What does Foundation mean

1. Organization established from donated funds, for the purpose of donating funds (grants) to others.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *